donateurs

DONATEUR

Wilt u Muziekvereniging Eensgezind een warm hart toedragen? Wordt dan donateur van onze vereniging. Vanaf €10,- per jaar blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen, concerten etc. Als u €15,- of meer doneert dan heeft u recht op één gratis toegangskaart voor het jaarconcert.

U kunt digitaal aanmelden om donateur te worden door een e-mail te sturen naar muziek@eensgezind.nl . De volgende gegevens hebben we van u nodig:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode en Woonplaats
  • Het bedrag dat u wilt doneren

U ontvangt jaarlijks, tot wederopzegging, een factuur voor het bedrag dat u wilt doneren.