Orkest

Het orkest, oorspronkelijk een harmonieorkest, bestaat uit ongeveer 15 leden en staat onder leiding van dirigent Nick Hoogland. Nick begon zijn muzikale loopbaan bij fanfare St. Gregorius in zijn woonplaats Nibbixwoud. Na het afronden van zijn VWO studeerde hij saxofoon bij Johan van der Linden aan het conservatorium te Utrecht. In 2015 heeft Nick zijn opleiding Ha-Fa directie bij Jan Schut aan het conservatorium te Amsterdam afgerond. Hij is bij meerdere orkesten als dirigent en docent werkzaam.

Onder zijn leiding wordt elke maandag in de fantastische zaal van theater Kaleidoskoop gerepeteerd van 19.30 uur tot 21.45 uur. Door het jaar heen treedt het orkest een aantal keer op, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten die een theater biedt.

Het repertoire is afgestemd op de muzikanten in het orkest en daarmee zeer gevarieerd. Voor zowel de jongere als de iets oudere muzikanten is het aantrekkelijk om mee te spelen.

De repetitieavonden starten we met de gehele harmonie. Hier zijn ook de (jeugd)leden bij die nog niet zoveel ervaring hebben. Op deze manier kunnen zij al snel leren hoe het is om met anderen samen te spelen.

Als je belangstelling hebt om met ons mee te spelen, of om een repetitie bij te wonen, loop gerust een keer binnen tijdens een van de repetitieavonden.

Wil je komen luisteren naar een uitvoering van het orkest? Wij geven jaarlijks een aantal concerten in verschillende periodes van het jaar.