Lesgeld

De tarieven voor de muzieklessen hebben wij als volgt ingedeeld. Het aantal lessen is gebaseerd op het lesrooster van het basisonderwijs. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

De kosten voor een proefles zijn €10,- , deze betaal je contant aan de docent.

Cultuur, creativiteit en muziek zijn erg belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen. Het jeugdcultuurfonds biedt ouders, die het financieel wat minder hebben, de mogelijkheid om hun kinderen muzieklessen te laten volgen. Kijk of je in aanmerking komt voor deze regeling op de website van het jeugdcultuurfonds. www.jeugdcultuurfonds.nl .

Voor volwassenen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het volwassenenfonds. www.volwassenenfonds.nl


Jeugd (t/m 20 jaar) Volwassenen

36 lessen van 30 minuten € 759,- 36 lessen van 30 minuten € 854,-
(ongeveer € 20,50 per les) (ongeveer € 23,- per les)

36 lessen van 20 minuten € 506,50 36 lessen van 20 minuten € 569,-
(ongeveer € 13,75 per les) (ongeveer € 15,50 per les)

18 lessen van 30 minuten € 422,- 18 lessen van 30 minuten € 474,-
(lessen om de week, alleen mogelijk (lessen om de week, alleen mogelijk
in overleg met docent en bestuur) in overleg met docent en bestuur)


Voor blaasinstrumenten is een les van 20 minuten vaak voldoende. Voor drumlessen adviseren de docenten lessen van 30 minuten. Optredens zoals Drummers op het plein, Drummersdag en Muziekfestijn, worden als les gezien. Als een les korter dan 24 uur van te voren wordt afgemeld, dan kan deze les niet meer ingehaald worden. In uitzonderlijke gevallen kan uitsluitend in overleg met de docent eventueel een les verplaatst worden.

De peildatum voor jeugdleden is jaarlijks op 1 september. De leeftijd die een jeugdlid dan heeft geldt voor het hele seizoen. Elk jaar, aan het begin van het seizoen, worden de tarieven geïndexeerd op basis van de CPI index van het CBS.

De betaling van de lessen gaat in twee termijnen. Als je wilt stoppen met de muzieklessen dan dien je vóór 1 juli (eerste termijn: 1-september t/m 31 januari) of vóór 1 januari (tweede termijn: 1 februari t/m 31 juli) af te melden via muziek@eensgezind.nl. Bij te laat afmelden brengen wij de eerstvolgende termijn wel in rekening.